6. Kaip tapti STATAI vartotoju?

STATAI vartotojais (tik siekiant komerciniais tikslais naudotis e-statybos taisyklėmis) gali tapti tik:
1. Juridiniai asmenys, prisiregistravę elektroninėje statybos taisyklių svetainėje;
2. Susimokėję nustatyto dydžio registracijos ir metinį naudojimosi statybos taisyklių sistema mokestį;
3. Taisyklių naudojimą patvirtinę įmonės vadovo įsakymu;
Įvykdžius apmokėjimą už paslaugas, būtina mokėjimo kvito bei vadovo įsakymo kopijas siųsti STATAI administratoriui elektroniniu paštu projektuvaldymas@statybininkai.lt arba faksu 85 212 5901.
STATAI vartotojų sąraše įmonė aktyvuojama, tik STATAI administratoriui gavus nurodytus duomenis.