9. Statybos taisyklių patvirtinimo įmonėje tvarka

Statybos taisyklės įmonėje turi būti patvirtintos įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu – įsakymu.
Rekomenduojama statybos taisyklių patvirtinimo įmonėje įsakymo formuluotė:
 
                                                        ĮSAKYMAS
                               DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                                                          Data. Nr.
 
ĮSAKAU:
1. Nuo 2010 m. ................mėn. ... d. vykdyti statybos darbus, vadovaujantis elektroninės statybos taisyklių sistemos www.statybostaisykles.lt statybos taisyklėmis.
2. Galiojanti statybos taisyklių versija laikoma sutarties su užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia elektroninių statybos taisyklių versija, nebent kitaip būtų nurodyta sutartyje.
3. Su priimtomis  statybos taisyklėmis būtina supažindinti su statybos vykdymu susijusius įmonės darbuotojus. Taisyklės yra privalomas dokumentas, kuriuo būtina vadovautis visiems įmonės darbuotojams atliekant statybos darbus.
                       
                        Direktorius                                         Vardas Pavardė
Pastaba:
Jeigu įmonė atskiriems/specialiems darbams naudoja savo parengtas ir recenzuotas statybos taisykles, konkrečių kitų gamintojų ar tiekėjų parengtas taisykles, tai šis įsakymas gali būti papildytas atitinkamais punktais.
Pavyzdys:
ĮSAKAU:
1.         Nuo 2010 m. ................mėn. ... d. vykdyti statybos darbus, vadovaujantis elektroninės statybos taisyklių sistemos www.statybostaisykles.lt statybos taisyklėmis.
2. Galiojanti statybos taisyklių versija laikoma sutarties su užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia elektroninių statybos taisyklių versija, nebent kitaip būtų nurodyta sutartyje.
3. Su priimtomis  statybos taisyklėmis būtina supažindinti su statybos vykdymu susijusius įmonės darbuotojus. Taisyklės yra privalomas dokumentas, kuriuo būtina vadovautis visiems įmonės darbuotojams atliekant statybos darbus.
4. Atliekant kelių ir gatvių tiesimo ir remonto darbus vadovautis „Kelių ir gatvių tiesimo ir remonto darbai“ ST 120793378.05:2007 parengtomis statybos taisyklėmis.
5. Atliekant hidrotechninės statybos darbus vadovautis „Hidrotechninės statybos darbai“ ST 120793378.05:2010 parengtomis statybos taisyklėmis.