3. Kas gali naudotis STATAI statybos taisyklėmis?

Versija spausdinimuiVersija spausdinimuiSiųsti drauguiSiųsti draugui

Skiriami keturi internetinės statybos taisyklių sistemos (STATAI) vartotojų lygiai:
 
LSA nariai – tai juridiniai asmenys, Lietuvos statybininkų asociacijos nariai. Visi LSA nariai, kurie privalo mokėti LSA nario mokestį, naudojasi Statybos taisyklėmis ir kitu Svetainės Turiniu nemokamai. LSA narių teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos statybininkų asociacijos nuostatose. LSA nariai turi visas STATAI vartotojo teises ir pareigas. LSA narys, netekęs LSA nario statuso, atitinkamai netenka ir automatinės STATAI narystės, tačiau gali tapti STATAI vartotoju pagal šiose naudojimosi taisyklėse nustatytą tvarką.
 

STATAI vartotojas – tai juridinis asmuo, prisiregistravęs svetainėje ir naudojantis internetinės statybos taisyklių sistemos (STATAI) Statybos taisykles, patvirtinęs Statybos taisykles įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu bei mokantis nustatyto dydžio metinį mokestį. STATAI vartotojas, sumokėdamas mokestį, patvirtina sutartį su Administratoriumi, kad šias Statybos taisykles įteisino vadovo tvarkomuoju dokumentu ir laikosi jose nustatytų minimalių statybos reikalavimų, atlikdamas Statybos taisyklėse aprašytus darbus.
STATAI vartotojas turi teisę taisyklėse nurodyta tvarka ir tikslais naudotis Svetainės paslaugomis, gauti visą informaciją, oficialiai talpinamą Svetainėje, naudoti Statybos taisykles komerciniams tikslams, t.y. siekiant sau naudos, naudodamas Statybos taisykles įmonės atestacijai, sudarydamas sutartis su statybos užsakovais; kitiems šioms taisyklėms bei Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujantiems tikslais, nepažeisdamas Svetainės ir Svetainės Turinio kūrėjų nuosavybės ir autorystės teisių.
Sutartį vartotojas gali nutraukti prieš 7 kalendorines dienas, raštiškai įspėjęs Administratorių apie savo pageidavimą. Sumokėtas abonentinis mokestis tokiu atveju negrąžinamas. Per 30 kalendorinių dienų nepratęsus sutarties, nesumokėjus abonentinio mokesčio, sutartis su vartotoju nutraukiama ir vartotojas netenka, visų STATAI vartotojo teisių. Sutarties su klientu sudarymo metu naudotojui galiojusi Statybos taisyklių versija lieka teisėtai galioti visą sutarties terminą.

Registruoti vartotojai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, teisingai atlikę registraciją Svetainėje ir patvirtinę šią internetinės statybos taisyklių sistemos naudojimosi sutartį.

Neregistruotas vartotojas – tai atsitiktinis neprisiregistravęs, bet kokia apimtimi besinaudojantis Svetainės naudotojas. Prieš pradėdamas naudotis Svetaine, neregistruotas vartotojas privalo susipažinti su šiomis Svetainės naudojimosi taisyklėmis, nes, bet kokia apimtimi besinaudodamas Svetaine, privalo šių taisyklių laikytis. Jei su šiomis taisyklėmis nesutinka, vartotojas neturi teisės naudotis Svetaine. Neregistruoti vartotojai gali nemokamai naudotis visa Svetainėje esančia informacija tik asmeniniais nekomerciniais tikslais ir nepažeisdami autorinių Svetainės kūrėjų, Svetainės informacijos nuosavybės ir naudojimo teisių taip, kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos teisės aktai ir ši sutartis.
 
Pastaba:
1. Visais atvejais Statybos taisykles draudžiama kopijuoti ir naudoti kitų informacinių portalų, vidinių informacinių sistemų bei popierinių ir elektroninių dokumentų informacijos kūrimo pagrindu, siekiant gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos už šios informacijos platinimą ar teisę naudoti trečioms šalims. Šią informaciją draudžiama naudoti bet kokių kitų statybos taisyklių kūrimui be raštiško autorių sutikimo.
2. Ši sutartis galioja kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, turinčiam savo registracijos numerį atskirai ir nepereina automatiškai jokiai kitai trečiai šaliai jokio kito susitarimo pagrindu.