2. Kas yra STATAI statybos taisyklės?

1. STATAI statybos taisyklės – tai elektroninių statybos taisyklių sistema, susidedanti iš atskirų statybos darbų statybos taisyklių, reglamentuojančių statybos darbų atlikimo būdus ir kokybės reikalavimus.
2. Į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos STATAI versijos apimtį yra įtrauktos:
· Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės „Bendrieji statybos darbai“;
· Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ statybos taisyklės;
· UAB „Knauf“ „Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai“ statybos taisyklės;
· UAB „Wavin“ pastatų ir lauko vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų įrengimo statybos taisyklės;
· Įvairios kitos statybos taisyklės.
Sistema nuolat atnaujinama ir papildoma naujomis Statybininkų asociacijos ir partnerių parengtomis taisyklėmis.
3. Elektroninės STATAI statybos taisyklės visiškai atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimus ir pagal paskirtį gali būti naudojamos įmonės atliekamų statybos darbų technologijos ir kokybės reikalavimų reglamentavimui, įmonės atestacijai bei sutartiniuose santykiuose su kitais asmenimis.
4. STATAI e-statybos taisyklės įsigalioja įmonei tapus Lietuvos statybininkų asociacijos nare arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos STATAI vartotoja, tik e-statybos taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. Patvirtintos vadovo tvarkomuoju dokumentu, jos tampa privalomais minimaliais reikalavimais, vykdant atitinkamose taisyklėse aprašytus statybos darbus. STATAI vartotojas – tai komerciniais tikslais sistemą naudojanti įmonė ar fizinis asmuo, mokantis minimalų registracijos ir metinį mokestį (daugiau informacijos prie „Kitų klausimų“);
5. Elektroninės Statybos taisyklių sistemos naudojimosi tvarka nustatyta STATAI naudojimosi taisyklėse. Naudojant sistemos dokumentus būtina susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.