1. Kas tai yra STATAI?

STATAI yra informacinė sistema, skirta tiems statybos dalyviams, kurie yra tiesiogiai susiję su statybos projektų įgyvendinimu.
Pagrindinis portalo tikslas – suformuoti minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų sistemą – statybos taisykles. Šalia suformuoti gerosios statybų praktikos, žinių apie naujausias statybos technologijas centrą, ir sudaryti patogias sąlygas juo naudotis.
STATAI skirta visiems suinteresuotiems asmenims: statybos įmonių darbuotojams, užsakovams, gamintojams, statybos ekspertams, švietimo įstaigų darbuotojams, studentams ir privatiems asmenims, kuriems įdomi ir svarbi informacija apie statybos darbų technologijas, kokybės reikalavimus, darbuotojų apsaugos darbe priemones, naująsias technologijas ir gerąją statybos darbų praktiką.