01. Ne didesnės kaip 110 ºC temperatūros vandens šildymo katilų montavimo ir eksploatavimo tvarkos aprašas

Rengė:  VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: Mag. Justinas Bureikis
 
DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2013 m. Birželio 3 d. įsakymu Nr. 11, į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.10:2013 įtrauktos Lietuvos santechnikų asociacijos recenzuotos ir patvirtintos statybos taisyklės ST 300026902.300.10.04:2013 "Ne didesnės kaip 110 ºC temperatūros vandens šildymo katilų montavimo ir eksploatavimo tvarkos aprašas".
Taisyklės įsigalioja nuo 2013-07-04
 
TURINYS
 
 
 
1. Ne didesnės kaip 110 ºC temperatūros vandens šildymo katilų montavimo ir eksploatavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato, kaip turi būti sumontuoti ir eksploatuojami ne didesnės kaip 110 oC temperatūros vandens šildymo katilai, jų įrenginiai ir elementai (toliau kartu – katilai). 
2. Aprašas taikomas:
2.1. vandens šildymo katilams su įvairių tipų kūryklomis, kuriuose vandens temperatūra ne aukštesnė kaip 110 oC;
2.2. vandens šildymo utilizuojamiesiems katilams, kuriuose vandens temperatūra ne aukštesnė kaip 110 oC;
2.3. mobiliosios (kilnojamosios, transportabilios) katilinės katilams, kuriuose vandens temperatūra ne aukštesnė kaip 110 oC;
3. Aprašas netaikomas:
3.1. buitiniams katilams iki 20 kW galios;
3.2. buitiniams šildytuvams, skirtiems pratekančiam vandeniui šildyti;
3.3. buitiniams vandens šildymo prietaisams su vandens apvalkalu;
3.4. vandens šildytuvams, skirtiems vandens pašildymui;
3.5. laivuose ir kituose plaukiojimo įrenginiuose įrengtiems katilams, taip pat povandeniniuose objektuose;
3.6. elektra šildomiems bei elektrodiniams katilams.
3.7. katilams, suprojektuotiems, pagamintiems ir įrengtiems iki Aprašo įsigaliojimo dienos, iki jie bus patobulinti, kad atitiktų Aprašo reikalavimus. Katilo patobulinimo taip, kad atitiktų Aprašo reikalavimus, klausimus privalo spręsti katilo savininkas, gavęs:
3.7.1. katilo gamintojo sutikimą raštu arba specializuotųjų katilų remonto įmonių ar atestuotų ypatingų statinių energetikos dalies projektuotojų pasiūlytą katilo patobulinimo techninį sprendimą;
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju