Kaip renovuoti gyvenamąjį vienbutį namą norint įgyvendinti B energetinio naudingumo klasės reikalavimus