10_Grindinio šildymo sistemos įrengimo darbai

ST 121895674.300.10.06:2016 Grindinio šildymo sistemos įrengimo darbai
Darbo vadovas:

Gintautas Ručinskas (VŠĮ Energetikų mokymo centras)

Recenzavo:  VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras

Teikė medžiagą:

Artūras Laukys (UAB UPONOR)

Mantas Ruplėnas (UAB TECE BALTICUM)

Mindaugas Karalius (UAB Wavin Lietuva)

Ramūnas Kašėta (VIEGA GmbH)

Gintautas Ručinskas (VŠĮ Energetikų mokymo centras)

Pavelas Bučelis (UAB Celsis)

 

I skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas nustato pagrindinius grindinio šildymo sistemos įrengimo pastatuose  reikalavimus.
2.    Apraše nustatyti bendrieji pastato grindinio šildymo sistemos montavimo reikalavimai. Reikalavimai konkrečios paskirties pastatams ar inžineriniams statiniams pateikiami atitinkamuose statybos techniniuose reglamentuose ir norminiuose dokumentuose.
3.    Rengiant šį aprašą, vadovautasi galiojančiais, aprašo II skyriuje nurodytais, teisės aktais ir standartais bei įvairių gamintojų nurodymais pastato šildymo sistemos įrengimui taip pat atitinkama literatūra.
 
II skyrius.  NUORODOS.
Įrengimo technologija paruošta laikantis šių normatyvinių dokumentų ir standartų:
1.      LR Statybos įstatymas 2010 liepos 3 d.  Nr.I-1240
2.       LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 sausio 21 d., Nr.I-2223
 
3.      LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 2002 gruodžio 05 d., Nr.IX-1761