09_MECHANINIO VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBAI: KINTAMOJO ORO SRAUTO VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS

ST 121895674.300.10.06:2016 MECHANINIO VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBAI. Kintamojo oro srauto vėdinimo sistemų įrengimas
Parengė: LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
Darbo vadovas:   dr. Lina Šeduikytė                                                 
Recenzavo: 
G.Andriukaitienė
L.Gagytė
V. Stasiulis
P.Banaitis
V.Šukys
E.Natkevičius
A.Reklaitis
Teikė medžiagą:
UAM „AMALVA“
UAB „Pentacom“ 
 
I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši technologinis aprašas taikomas įrengiant pastatų mechaninio vėdinimo sistemas, taupančias energiją.
2.  Aprašas  suderintas su STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”, kitais Lietuvoje ir Europos sąjungoje galiojančiais norminiais dokumentais ir gamintojų rekomendacijomis.