23_STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI: Plokščių neeksploatuojamų stogų įrengimas

ST 121895674.215.10.01:2016 STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI: Plokščių neeksploatuojamų stogų įrengimas_v01_16.12.15

Darbo vadovas:   dr. Tatjana Vilutienė Recenzavo:  dr. Vaidotas Šarka Teikė medžiagą:dr. Andrejus Karablikovas dr. Audronė Endriukaitytė (UAB „PAROC“)dr. Česlovas Ignatavičius (Polistirėninio putplasčio asociacija)Arturas Indičianskis (UAB „BASF“)Aleksėjus Lisovskis (UAB „MIDA“)Petras Jakutis (VDI). Gabrielius Sereika (VDI).

 

I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Šios statybos taisyklės taikomos įrengiant mažaenergių pastatų plokščiuosius neeksploatuojamus stogus.

2.      Taisyklės suderintos su STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai”, kitais Lietuvoje ir Europos sąjungoje galiojančiais norminiais dokumentais ir gamintojų rekomendacijomis

 

II SKYRIUS. NUORODOS

1.      Statybos taisyklės parengtos laikantis šių norminių dokumentų ir standartų:

1.1.                 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

1.2.                 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 06 d. įsakymu Nr. D1-665 patvirtintas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

1.3.                 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 patvirtintas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“;

1.4.                 STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611);