21_Stiklo aliuminio fasadų įrengimo darbai

 
 
„FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI Stiklo aliuminio fasadų įrengimas (A ir aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatams) ST 121895674.205.20.03:2016 
Parengė:        LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJAUAB StaticusDarbo vadovas:   Mag. Tomas Baravykas, UAB „Staticus“
Teikė medžiagą ir rengė:
Inž. Aidas Bobyrius, UAB „Staticus“
Inž. Modestas Midveris, UAB „Staticus“
Inž. Audrius Mačiūnas, UAB „Staticus“
Dr. Vaidotas Šarka, Lietuvos statybininkų asociacija
Mag. Justinas Bureikis Lietuvos statybininkų asociacija
Arvydas Kačanauskas Schüco Lietuva, UAB
Tomas Lenkimas, Glassbel Baltic, UAB
Valentinas Janulis UAB Glasspro
Vaidotas Černiauskas 
Petras Jakutis, Valstybinė darbo inspekcija
Gabrielius Sereika, Valstybinė darbo inspekcija
 
I.            SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.    Šios Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės „FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI Stiklo aliuminio fasadų įrengimas (A ir aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatams) ST 121895674.205.20.03:2016 “ (toliau – Taisyklės) parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [7.1]. Statybos taisyklės yra norminių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais norminiais dokumentais ir Lietuvoje sertifikuotų medžiagų, gaminių bei konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.2.    Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės, esminius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir taikomos vykdant aliuminio stiklo fasadų įrengimo darbus.