02. Šaldymo įrenginių montavimo taisyklės

ST 121895674.300.10.05:2016 "Šaldymo įrenginių montavimo taisyklės“ 

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  Lietuvos statybininkų asociacija

 
1.      Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.300.10.05:2016 „Šaldymo įrenginių montavimo taisyklės“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.2]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.      Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos montuojant oro šaldymo įrangą šaldymo kamerose.
3.      Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008.
 
Dokumentas pateiktas žemiau: