Viešieji pirkimai

LSA pasiūlymai perkančiosioms organizacijoms statybos darbų viešųjų pirkimų tobulinimui