Darbininkų registras

 
Statreg.lt - tai statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų registras, skirtas kaupti ir teikti informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir įgūdžius, mokymo, kvalifikacijos kėlimo bei žinių ir įgūdžių tobulinimo galimybes, atestavimo procesą. Svarbu užtikrinti, kad visi objektai būtų statomi kvalifikuotų statybos specialistų, taip gerinant statybos darbų kokybę. StatReg.lt yra pagrindinis įrankis darbdaviui, vykdančiam statybos darbus, kuris padės valdyti savo darbuotojų profesinių gebėjimų sistemą, lengviau įtraukti naujus darbuotojus į esamą kolektyvą, pateikti turimų darbo išteklių profesinių kompetencijų pagrindimą užsakovams. StatReg.lt yra statybos verslo ateitis, sistema suteikia galimybę įmonėms įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje.
 
Pateikiame nuorodą į statybininkų registrą: ČIA

Kam skirta StatReg.lt?
Sistema yra skirta statybos sektoriaus įmonėms, statybos darbus vykdantiems asmenims, užsakovams, statybos veiklą inspektuojančioms valstybinėms institucijoms.
 
Kokia yra StatReg.lt nauda?
Sistemos StatReg.lt nauda darbuotojui:

 • Darbuotojas gali prisiregistruoti sistemoje StatReg.lt ir gauti statybininko kortelę. Naudodamasis statybininko kortele, darbininkas gali internetu prisijungti prie sistemos ir pateikti savo gyvenimo aprašymą (turimą profesinę patirtį, patvirtintas kompetencijas ir kitus duomenis, patvirtinančius reikalavimų atitikimą). Gyvenimo aprašymo forma yra pripažįstama ir patvirtinta Lietuvos statybininkų asociacijos. Tokiu būdų darbuotojas gali greitai ir patogiai įrodyti savo profesinių kompetencijų lygį.
 • Asmuo, prisiregistravęs sistemoje StatReg.lt bus elektroniniu paštu kviečiamas į kvalifikacijos kėlimo kursus ir kitus mokymus pagal jo gyvenamąją vietą. Taip pat sistemoje galės matyti mokymo ir įgūdžių bei kvalifikacijos kėlimo organizacijas susijusias su statybos sektoriumi, bei jų organizuojamus mokymus pagal vietoves ir jų rengimo datą, susipažinti su atestavimo procesu ir galimybėmis. Šios sistemos pagalba greitai ir patogiai gaudami šią informaciją, darbuotojai galės kelti savo kvalifikacijos lygį ir vystyti kompetencijas.
 • Asmuo, prisiregistravęs sistemoje StatReg.lt bus elektroniniu paštu kviečiamas į kvalifikacijos kėlimo kursus ir kitus mokymus pagal jo gyvenamąją vietą. Taip pat sistemoje galės matyti mokymo ir įgūdžių bei kvalifikacijos kėlimo organizacijas susijusias su statybos sektoriumi, bei jų organizuojamus mokymus pagal vietoves ir jų rengimo datą, susipažinti su atestavimo procesu ir galimybėmis. Šios sistemos pagalba greitai ir patogiai gaudami šią informaciją, darbuotojai galės kelti savo kvalifikacijos lygį ir vystyti kompetencijas.

Sistemos StatReg.lt nauda darbdaviui:

 • Darbdavys sistemoje StatReg.lt galės kaupti ir pildyti savo įmonės darbo išteklių duomenis pagal nustatytą duomenų struktūrą, kuri yra patvirtinta Lietuvos statybininkų asociacijos.
 • Įmonė (darbdavys), ketindama priimti į darbą naują darbuotoją, turės pakankamai patikimos informacijos (patvirtintos StatReg.lt administratorių) apie kandidatą į laisvą darbo vietą, kurią galės pasiekti StatReg.lt sistemoje.
 • Plečiantis skaitmeninės statybos priemonėms, yra numatyta galimybė susieti darbus ir juos atlikusį asmenį (pvz., elektroniniame statybos žurnale). Tai sudarys galimybę sukurti atliktų darbų kokybės ir turimos kvalifikacijos kėlimo sąsają.
 • Įmonė turės pagrindą sukurti motyvacines ir kvalifikacijos kėlimo sistemas, taip prisidedant prie įmonės darbo našumo ir konkurencingumo didinimo.
 • Įmonė galės pateikti turimų darbo išteklių, darbuotojų profesinių kompetencijų pagrindimą užsakovams.

Sistemos StatReg.lt nauda perkančiajai organizacijai:

 • Perkančioji organizacija galės iš statybos įmonių pareikalauti, kad pateiktų įmonėje dirbančių kvalifikuotų specialistų sąrašą ir pasirinkti tą paslaugos tiekėją, kuris turi kompetentingus specialistus.
 • Į pirkimo konkurso sąlygas perkančioji organizacija galės įtraukti papildomą kriterijų – įmonės dalyvavimas StatReg.lt sistemoje.
 • Statybos proceso metu statybinės atliekos bus tvarkomos apmokytų specialistų, o tai užsakovui suteiks pagrindą žinoti, kad yra tinkamai rūpinamasi aplinka.

Sistemos StatReg.lt nauda draudimo kompanijoms:

 • Fiziniams asmenims, draudžiant būstus, bus galima matyti, kokie ir kokios kvalifikacijos specialistai atliko darbus (tai leis įvertinti rizikos lygį).
 • Įmonės, suteikdamos garantijas atliktiems darbams, bus užtikrintos dėl darbų, kuriuos atliko atitinkamos kvalifikacijos specialistai.

Sistemos StatReg.lt nauda inspektuojančioms organizacijoms:

 • Sistema leis patikrinti, ar objekte dirbantys darbininkai yra apmokyti dirbti saugiai.
Tik registruoti naudotojai gali palikti atsiliepimus. Registracija